https://cbt20.fk.uns.ac.id/terbaru/https://djpen.kemendag.go.id/papamama/demo/http://ct.if.unsoed.ac.id/menang/https://ilmupolitik.uinsgd.ac.id/-/demo/
Veilig sportklimaat - Golfclub 't Zelle
Logo Golfclub 't Zelle
Golfclub 't Zelle

BEGIN NU MET GOLFEN

GOLFSTART: 6 lessen voor €109,-

Golfclub 't Zelle

BEGIN NU MET GOLFEN

GOLFSTART: 6 lessen voor €109,-

Golfclub 't Zelle

BEGIN NU MET GOLFEN

GOLFSTART: 6 lessen voor €109,-

Golfclub 't Zelle

BEGIN NU MET GOLFEN

GOLFSTART: 6 lessen voor €109,-

Golfclub 't Zelle

BEGIN NU MET GOLFEN

GOLFSTART: 6 lessen voor €109,-

Golfclub 't Zelle

BEGIN NU MET GOLFEN

GOLFSTART: 6 lessen voor €109,-

Golfclub 't Zelle

BEGIN NU MET GOLFEN

GOLFSTART: 6 lessen voor €109,-

Veilig sportklimaat

De zorg voor een veilige sportomgeving, waar leden en bezoekers met vertrouwen naar toe kunnen gaan en zonder terughoudendheid hun sportieve of andere gezonde ambities kunnen nastreven, staat bij onze vereniging hoog in het vaandel.

Bij deze zorg passen maatregelen om grensoverschrijdend gedrag, in alle vormen, te voorkomen. Seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, geweldpleging, overmatig drankgebruik en matchfixing zijn voorbeelden van dit grensoverschrijdend gedrag.

Het bestuur van de vereniging stelt zich op het standpunt, dat elke vorm van grensoverschrijdend gedrag er één te veel is en heeft binnen haar statutaire bevoegdheden externe reglementen (NGF en ISR) van toepassing verklaard, die een veilig sportklimaat moeten kunnen garanderen.

Ter informatie van de leden ligt elk reglement dat valt onder dit statement als ook de Procedure Seksuele Intimidatie van de vereniging (handelingsprocedure) ter inzage op het secretariaat en is tevens hiernavolgend gepubliceerd.

Seksuele Intimidatie, blijf er niet mee rondlopen!
Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Wanneer je te maken krijgt met seksuele intimidatie is dat een teken dat die omgeving niet meer veilig is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen!

Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt. Erover praten is vaak moeilijk. Het kan allerlei nadelige gevolgen hebben voor jou en voor anderen. Op die momenten kan het prettig zijn om met iemand te kunnen praten en advies te krijgen. Daarom hebben de Vereniging en de NGF een aantal vertrouwenscontactpersonen aangesteld op wie een beroep kan worden gedaand indien hij of zij te maken krijgt met seksuele intimidatie. De vertrouwenscontactpersonen kennen de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen.

Op de website van NOC*NSF, www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag, is meer informatie te vinden over dit onderwerp. In het door de NGF opgestelde Tuchteglement Seksuele Intimidatie is de procedure ten aanzien van seksuele intimidatie vastgelegd en is aangegeven wat onder seksuele intimidatie wordt verstaan. Voorts worden hierin gedragsregels gegeven waaraan een begeleider van een sporter zich dient te houden.

VERTROUWENSCONTACTPERSONEN

De vertrouwenscontactpersoon heeft als taak te luisteren naar je verhaal en je te adviseren en te begeleiden met betrekking tot de procedure aangaande het indienen van een klacht ten aanzien van seksuele intimidatie. De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt binnen de Vereniging of de NGF. Daarbij is de vertrouwenscontactpersoon op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets waarvoor je geen toestemming hebt gegeven. De vertrouwenscontactpersoon is er voor mensen die zelf slachtoffer zijn, maar ook voor mensen die geen slachtoffer zijn maar een vermoeden hebben, dan wel een melding of klacht krijgen, van seksuele intimidatie bij een ander.

Heb je behoefte aan een gesprek, neem dan contact op met een vertrouwenscontactpersoon van de Vereniging of van de NGF. Bij geen gehoor kun je een voicemailbericht achterlaten met daarin je telefoonnummer. Je wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld. Wil je liever direct iemand spreken, neem dan bij geen gehoor contact op met het NOC*NSF-meldpunt.

Namens de Vereniging:

Ingrid Boelaars-Bos.
06-38250580.
iboelaarsbos@hotmail.com

Namens de NGF:
Janke van der Werf.
06-20429881.

NOC*NSF-meldpunt:
0900 - 202 55 90.
Dit nummer is op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot 17.30 uur.

© 2024 Golfclub 't Zelle