WIJ WENSEN ONZE LEDEN EN GASTEN EEN GEZOND, GELUKKIG, SPRANKELEND EN SPORTIEF 2020

Veilig Sportklimaat en Vertrouwenscontactpersonen

VERKLARING VEILIG SPORTKLIMAAT VERENIGING GOLFCLUB 'T ZELLE

De zorg voor een veilige sportomgeving, waar leden en bezoekers met vertrouwen naar toe kunnen gaan en zonder terughoudendheid hun sportieve of andere gezonde ambities kunnen nastreven, staat bij de Vereniging Golfclub ’t Zelle (hierna “Vereniging”) hoog in het vaandel.

Bij deze zorg passen maatregelen om grensoverschrijdend gedrag, in alle vormen, te voorkomen. Seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, geweldpleging, overmatig drankgebruik en matchfixing zijn voorbeelden van dit grensoverschrijdend gedrag.

Het bestuur van de Vereniging stelt zich op het standpunt, dat elke vorm van grensoverschrijdend gedrag er één te veel is en heeft binnen haar bevoegdheden reglementen van toepassing verklaard, die een veilig sportklimaat moeten kunnen garanderen en wel binnen de (wettelijke) mogelijkheden die het bestuur daartoe heeft. Deze reglementen kunnen door het bestuur te allen tijde worden herzien of vervangen op basis van voortschrijdend inzicht en maatschappelijke ontwikkelingen.

Ter informatie van de leden ligt elk reglement dat valt onder deze Verklaring Veilig Sportklimaat als ook de Procedure Seksuele Intimidatie van de Vereniging (handelingsprocedure) ter inzage op het secretariaat en is tevens hiernavolgend gepubliceerd.

REGLEMENTEN/PROCEDURE DIE VALLEN ONDER DE VERKLARING VEILIG SPORTKLIMAAT

1.   Procedure Seksuele Intimidatie Vereniging Golfclub ’t Zelle
2.   Reglement Seksuele Intimidatie NGF
3.   Reglement Matchfixing NGF

VERTROUWENSCONTACTPERSOON NAMENS DE VERENIGING

Jessica Govaarts-Versteeg: 06-48492301
Mail: JGV37@me.com

VERTROUWENSCONTACTPERSOON NAMENS DE NGF

Janke van der Werf: 06-20429881

Seksuele Intimidatie, bllijf er niet mee rondlopen!

Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Wanneer je te maken krijgt met seksuele intimidatie is dat een teken dat die omgeving niet meer veilig is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen!

Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt. Erover praten is vaak moeilijk. Het kan allerlei nadelige gevolgen hebben voor jou en voor anderen. Op die momenten kan het prettig zijn om met iemand te kunnen praten en advies te krijgen. Daarom hebben de Vereniging en de NGF een aantal vertrouwenscontactpersonen aangesteld op wie een beroep kan worden gedaand indien hij of zij te maken krijgt met seksuele intimidatie. De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen.

Wat doet een vertrouwenscontactpersoon?

De vertrouwenscontactpersoon heeft als taak te luisteren naar je verhaal en je te adviseren en te begeleiden met betrekking tot de procedure aangaande het indienen van een klacht ten aanzien van seksuele intimidatie. De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt binnen de Vereniging of de NGF. Daarbij is de vertrouwenscontactpersoon op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. De vertrouwenscontactpersoon is er voor mensen die zelf slachtoffer zijn, maar ook voor mensen die geen slachtoffer zijn maar een vermoeden hebben, dan wel melding of klacht krijgen, van seksuele intimidatie bij een ander.

Hoe kan ik iemand bereiken?

Heb je behoefte aan een gesprek, neem dan contact op met een vertrouwenscontactpersoon van de Vereniging of de NGF. Bij geen gehoor kun je een voicemailbericht achterlaten met daarin je telefoonnummer. Je wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld. Wil je liever direct iemand spreken, neem dan bij geen gehoor contact op met het NOC*NSF-meldpunt.

NOC*NSF-meldpunt:

Telefoon 0900 - 202 55 90.
Dit nummer is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.

Op de website van NOC*NSF, www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag, is meer informatie te vinden over dit onderwerp. In het door de NGF opgestelde Reglement Seksuele Intimidatie is de procedure ten aanzien van seksuele intimidatie vastgelegd en is aangegeven wat onder seksuele intimidatie wordt verstaan. Voorts worden hierin gedragsregels gegeven waaraan een begeleider van een sporter zich dient te houden.

Baan status

​​Baaninfo: 0575-467533 (keuze 4)​
Laatste update: zaterdag 18-01-2020 08:47
18-holes wedstrijdbaan
Open
Zomerrgreens. Winterregels. U slaat af vanaf rood.
9-holes Par3 baan
Open
Driving range
Open
Pitching/chipping green
Open
Putting green 1
Gesloten
Putting green 2
Open
Buggys en handicarts
Toegestaan
Trolleys
Toegestaan
Qualifying
Nee
Horeca
Open
Dagelijks geopend vanaf 10.30 uur t/m 17.00 uur, behoudens afspraken, evenementen en bijzondere gebeurtenissen.

Golfshop
Open
De golfshop is van dinsdag t/m zondag geopend van 9.30 uur tot 14.30 uur (maandag gesloten).
Secretariaat
Open
Het secretariaat is geopend op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur.
Lees meer

Kalender

Jaarkalender
Er staan op deze dag één of meerdere evenementen gepland.

Regelquiz

LID WORDEN

Word nu lid met 20% korting op uw lidmaatschap voor 2020.

Meer weten? Bel ons op 0575-467533 (keuze 2), ma t/m vr van 10.00 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur. Of stuur een mail naar info@gczelle.nl.

Klik hier voor meer informatie, brochures en aanmeldingsformulieren.

Eerst les nemen?

Klik hier voor ons beginners lesarrangement.

Nog geen lid worden maar wel geïnteresseerd om uw Handicap Registratie en NGF lidmaatschap via ons te regelen?

Klik hier voor meer informatie en het aanmeldingsformulier Handicap Registratie.

Golfclub 't Zelle heet u graag welkom.