Logo Golfclub 't Zelle
Golfclub 't Zelle

Natuurlijk Zelle

Oog en hart voor onze biodiversiteit

Statement Biodiversiteit Golfcomplex 't Zelle

De onderwerpen "Biodiversiteit" en "Ecologisch evenwicht" staan meer en meer in de belangstelling in onze samenleving en als nooit tevoren beseffen we ons in de hedendaagse wereld, dat de wijze waarop we decennia lang met de natuur zijn omgegaan, er voor heeft gezorgd dat de "soortenrijkdom" in flora en fauna is achteruitgegaan en dat een goed ecologisch evenwicht aan het verdwijnen is.

De betrokkenen van de golfclub, het Landgoed en Agrec zijn gezamenlijk van mening dat we op het golfcomplex een uitgelezen kans hebben, om in ieder geval lokaal, deze achteruitgang een halt toe te roepen.

Ondersteund door de genoemde kernpartners is een plan opgesteld, dat gefaseerd uitgevoerd gaat worden en waarmee een duidelijk statement wordt afgegeven, hoe wij het streven naar ecologisch evenwicht en de verbetering van de biodiversiteit vorm willen geven.

Dit statement is als PDF bijgevoegd en kan van tijd tot tijd worden aangepast op basis van voortschrijdende ontwikkelingen en inzicht.

© 2022 Golfclub 't Zelle