BENIEUWD OF GOLFEN IETS VOOR U IS?................MELD U DAN AAN VOOR HET GOLFSTART LESPROGRAMMA!....... 6 LESSEN VOOR SLECHTS € 99,-

Nieuws uit 2019

OKTOBER 2019

Mooie herfstbeelden.
SEPTEMBER 2019

Genomen tijdens de damesfinale van het Matchpay kampioenschap op zondag 29 september.

Paul van Goethem was caddy en had de handen "vrij" om in de regen snel genoeg zijn telefoon te pakken en een paar mooie opnames te maken van dit groepje reeën op hole 10.

Duidelijk is te zien, dat een tweetal nog jong is en waarschijnlijk dit jaar geboren.
SEPTEMBER 2019

De emelten zijn dit jaar extra dik.

Door de droogte hebben ze zich lang schuil kunnen houden in de diepere onderlagen van de baan, maar nu de vochtigheid van het gras toeneemt (met name door de dauw), komen ze omhoog.

Ze zijn zo dik, dat we ze niet kunnen bestrijden en de kraaien doen zich tegoed aan deze lekkernij, helaas met grote schadeplekken als gevolg.
SEPTEMBER 2019

Steelf Wolterink, hole 2, een prachtige opname van de zeldzame koninginnepage.
AUGUSTUS 2019

Op 12 augustus gespot door Hans Zweverink en Henk Bannink tijdens de "inloop mixed-wedstrijd", een prachtige KONINGINNEPAGE.

Deze zeldzame vlinder wordt niet vaak gespot en komt bijna alleen voor tijdens mooie en warme zomers (en die hebben we dit jaar wel). Locatie: Hole 18.
AUGUSTUS 2019

’t Was u misschien al opgevallen: je ziet en hoort weinig vogels. Dat klopt. Na het broeden volgt een ruiperiode. Dat moet gebeuren voor ze weer vertrekken. Je ziet al weer groepjes vogels. Ik zag Putters, Staartmeesjes, die verzameld de winter weer gaan doorbrengen. Wulpen en Kieviten staan al weer in slagorde om te trekken straks. Dus terwijl het nog zomert, merk je aan de vogels de voorbereiding op de herfst en winter al weer.

Daar doen wij dan maar aan mee. We hebben voor volgend seizoen een nestkast voor Torenvalken gemaakt. (TV-kast) Om preciezer te zijn: dat heeft Robert Omlo gedaan. Hartelijk dank daarvoor, het is een prachtige kast geworden.
In het midden zit tegenwoordig een verticale stijl. Dat wordt vooral gedaan om de Nijlganzen te weren. Een prachtige vogel, maar ook een “invasieve exoot”. Het zijn behoorlijke ego’s, die dus zelfs roofvogels uit hun nestkasten verjagen. Zo’n stijl is een probaat middel om dat te voorkomen.  Met zijn spanwijdte lukt het de ganzen niet in de kast te komen.
Dan bent u weer bij.

JULI 2019

De Aalscholver is weer gesignaleerd. Ditmaal op de boom in het water van hole 11.

Verder werd tijdens de Rabocup een prachtige Koninginnepage gespot bij hole 5/13. Door de terugloop van gewassen als wortel, venkel en pastinaak is dit een grote zeldzaamheid geworden.

In het bos langs hole 18 werd ook de Zwarte Roodstaart gezien. Het staartje was overduidelijk rood (vooral te zien tijdens het vliegen). De rest was bruin, dus dat moet het vrouwtje geweest zijn.

Bij de Gekraagde Roodstaart, die al eerder gemeld is, heeft het vrouwtje een lichtere onderkant.

Tot slot meldde greenkeeper Jordy dat er een hele kolonie Zandbijtjes te zien is op het pad om hole 18 heen. ’t Is werkelijk prachtig al die gele hoopjes. Als je even wacht zie je bijtjes in en uit vliegen. Geweldig.

Verder is het genieten van alle mooie planten. Perzikkruid, Kaasjeskruid, echte Valeriaan, Ratelaar en noem zo maar op. ’t Is weer genieten op de baan.

HALF JUNI 2019

Achter de lockerloods staat een veld koolzaad fantastisch in bloei.

De bijen en wespen vliegen af en aan. Een geweldig gezicht en de moeite waard om eens even te gaan kijken.

We streven er naar om volgend jaar op meer plekken in de baan éénjarig zaaigoed  "te strooien", met als gevolg dat we onze golfbaan een nog natuurlijker en kleurrijker aanzicht geven

De zwanen en hun twee jongen bij hun vaste "verblijfplaats" op hole 10.

De jongen groeien al aardig en zoeken inmiddels zelfstandig naar voedsel in en rondom de vijver.

Zodra je in de buurt komt beginnen de ouders al flink te blazen ter waarschuwing om niet dichterbij te komen.

13 JUNI 2019

Op de afslagplaats van hole 5 Shortgolf/Par3 baan een Amerikaanse Zeearend aangetroffen. Ontsnapt en dankzij Agrec inmiddels weer terug bij zijn eigenaar.

Even bijkomen op de golfbaan. Ontsnappen doe je tenslotte niet elke dag.

JUNI 2019
Het bord is geplaatst met dank aan de werkgroep. Klaus en Karen hebben de keuze gemaakt voor de 18 ambassadeursvogels en de 2 droomvogels en hebben per vogel alle bijbehorende informatie verzameld (zoals voedsel, broedperiode, habitat, etc.).

Ruud Zaagsma heeft alle informatie vervolgens verrijkt met beeldmateriaal en het geheel fraai vorm gegeven op het bord naast de golfshop (met de mogelijkheid om in de toekomst vogels "te wisselen").

Wij zijn erg blij met deze verrijking op de golfbaan en verwijzen u graag naar de app van NATURALIS, waarmee u alle voorkomende vogelsoorten in Europa  (en dus ook op onze golfbaan) kunt opzoeken en horen.

Deze echte aanrader is te vinden in de appstore. Zoek op VOGELS VAN EUROPA 2.0 en geniet van deze gratis beschikbare vogelinformatie.
EIND MEI 2019
DE GEELGORS IS TERUG!!!

De wandelingen van 17 en 18 mei zijn geweest. Vrijdagavond werd door zes mensen een paartje houtsnip waargenomen. Het kenmerkende knorren tijdens de balts was duidelijk hoorbaar.

Er was ondersteuning van de vogelwerkgroep Berkelland in de persoon van Joost Bus. Door de hyperlink te volgen, ziet u wat er die dag is waargenomen. Hij kon op zaterdag invallen, omdat ondergetekende een crematie had. Heel hartelijk dank daarvoor. Zaterdag is door vier mensen geteld.

Persoonlijk word ik het meest geraakt door de Geelgors. Hij zat al jaren op de shortgolfbaan, in de bocht bij hole 3 en hole 5. En ik maar wachten, maar niks Geelgors. Zijn citroengele kop is fascinerend. Van zijn zang krijg je waarschijnlijk spastische darmen. Verschrikkelijk. Maar ik smelt als ik hem hoor. Tè tè tè tè tè tè tèèèè. En dat de hele godganse dag. Nu op hole 16.

Hans Weijkamp

MEI 2019

Onze huisfotograaf Klaus Isinhofer stuurde verschillende mooie foto’s in van onze prachtige knobbelzwanen met jongen bij hole 13.

Een relatief klein nest en de kleintjes krijgen dan ook de onverdeelde aandacht van hun ouders.

Overigens! Eventuele belagers en indringers ook (mensen en dieren).

BEGIN MEI 2019

Vogelbord

Klaus en Karen zijn bezig met het vogelbord. Daarop komen afbeeldingen van zogenaamde ambassadeursoorten. Het bord is voor iedereen zichtbaar. Ook zal op het bord verwezen worden naar een app waarmee u in de baan kunt checken welke vogel u heeft gezien of gehoord.

Droomsoorten
Ook wordt aandacht geschonken aan twee droomsoorten. Dat zijn soorten die we graag naar onze baan willen krijgen. Om dit voor elkaar te krijgen is het de bedoeling te overleggen met het landgoedbeheer.


Verslag wandelingen 3 en 14 april
De deelname was minder dan verwacht. Misschien had dit te maken met het vroege uur (6.30 uur) en de koude?
Beide hadden ook invloed op de activiteit van de vogels: Ze zitten dan stil te 'shaken' en zingen niet.
17 mei Avondwandeling, start 21.00 uur vanaf het clubhuis (ie hienaast)

18 mei is het Bird Watching Day. We hebben met hulp van de NGF een regionale vogelwerkgroep benaderd ons die dag te helpen met tellen.
Start: 10.00 uur
We kunnen melden dat de Fitis, de Wielewaal, de Boerenzwaluw en de Boompieper terug zijn van weggeweest. De Fitis, die lijkt op de Tjiftjaf, is herkenbaar aan de zang. Duidelijk een dalende toonladder. De Wielewaal zit weer bij de green van 6 en de tee van 7, aan de rechterkant. Hij houdt van hoge bomen, bij voorkeur populieren.

De Boompieper valt vooral op door zijn zang in combinatie met de vlucht. Vanaf een hoog punt, boomtop of paaltje, vliegt hij op, al twierelierend. Dan spreidt hij zijn vleugels als een parachute en laat zich schommelend neerdalen. De zang klinkt dan als langgerekt Twiet, twiet, twiet om op het vertrekpunt weer te landen.

Het wachten is op de Vliegenvangers, de Houtsnip, de Geelgors. Ook de Koekoek wordt verwacht. Heeft u de IJsvogel al gezien? En de Goudvink? En in deze weken rond koningsdag moet toch de Braamsluiper weer terugkeren naar Hole 3. "Wanneer sluipt hij weer de struiken in"?

APRIL 2019

Op de green van hole 14: vastberaden bleef de haan staan. Vast in de gedachte " ik wil er zeker van zijn dat het geen ei uit ons nest is, voordat ik er vandoor ga".

We zien dit jaar meer fazanten dan in voorgaande jaren, een goed teken in de ontwikkeling van onze flora en fauna.
Er komen meldingen binnen over de buizerds. Ze lijken weer actief te zijn bij hole 7.
En ook de kwikstaartjes zijn terug: de witte.
Er worden tjiftjafs gehoord.
En herkent u de vinkenslag? Zoiets als ruutuutuuutuutwietoe. Mooi!!!


Niet alleen op de baan, maar ook daarbuiten, doen leden waarnemingen.
Hierboven vindt u een wat bloederige, maar wel prachtige foto van een sperwer (van Franc Scheerder).
Daarnaast een prachtige wolkenlucht met mooie contrasten (van Klaus Isinhofer).

MAART 2019

Op dit moment hoor je weer Kraanvogels.

Ze komen vanuit het zuiden en trekken terug richting noorden.

Onze golfbaan ligt op hun meest westelijke trekroute. Een prachtig gezicht en een prachtig geluid
MAART 2019

En het was op hole 11 ...........?

EEN MUSKUSEEND.

En volgens de vogelbescherming een zeer fraai exemplaar. Van oorsprong een exoot, maar je ziet ze ook veel op kinderboerderijen eb vergelijkbare locaties.

MAART 2019

Grote lijsters
inspecteren de oksels in de bomen op zoek naar geschikte nestgelegenheid. De eerste zanglijsters zijn al hoorbaar. De spreeuwen zijn actief, dus engerlingen opgelet!

De baltsroep van de Wulp is al weer hoorbaar. De Kievitsmannetjes laten in hun duikvluchten zien hoe aantrekkelijk ze zijn. De spechten (vooral de Grote Bonte) roffelen nu ook om hun territorium af te bakenen. We kregen de eerste melding van een Appelvink. Wauw!

Wulp
Appelvink
Grote bonte specht

EEN NIEUWE START IN 2019

Vorig jaar zijn we gestart met het programma Committed to Birds. Het zal u niet ontgaan zijn dat het,  na een goede start, iets rustiger werd. Dit jaar pakken we de draad weer op, net zoals de natuur dat doet.

De winter was kort en heel zacht. Veel vogels bleven dan ook hier. Groepen vinken, putters, sijsjes en kepen waren aanwezig. Het voorjaar zit in de lucht dus er moet gewerkt worden aan het bouwen van de nesten en "het nageslacht".

We signaleren weinig wintergasten uit het hoge noorden. Een paar Kramsvogels en Koperwieken. Het mag allemaal geen naam hebben. En wat er was, is weer vertrokken.

"En wie nog weg is wordt binnenkort wel weer gezien". We zullen een aantal wandelingen doen om dit te monitoren. Laat u weten als u iets moois ziet? Of vragen heeft? En natuurlijk gaan we weer meedoen aan de vogelteldag op 18 mei.

Waar broedt de Buizerd dit jaar, na hole 7 en vorig jaar hole 16?

U hoort van ons!

Baan status

​​Baaninfo: 0575-467533 (keuze 4)​
Laatste update: vrijdag 24-01-2020 10:41
18-holes wedstrijdbaan
Open
Winterregels, afslaan vanaf rood en er wordt gespeeld op zomergreens.
9-holes Par3 baan
Open
Driving range
Open
Pitching/chipping green
Open
Putting green 1
Gesloten
Putting green 2
Open
Buggys en handicarts
Toegestaan
Trolleys
Toegestaan
Qualifying
Nee
Horeca
Open
Dagelijks geopend vanaf 10.30 uur t/m 17.00 uur, behoudens afspraken, evenementen en bijzondere gebeurtenissen.

Golfshop
Open
De golfshop is van dinsdag t/m zondag geopend van 9.30 uur tot 14.30 uur (maandag gesloten).
Secretariaat
Open
Het secretariaat is geopend op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur.
Lees meer

Kalender

Jaarkalender
Er staan op deze dag één of meerdere evenementen gepland.

Regelquiz

LID WORDEN

Word nu lid met 20% korting op uw lidmaatschap voor 2020.

Meer weten? Bel ons op 0575-467533 (keuze 2), ma t/m vr van 10.00 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur. Of stuur een mail naar info@gczelle.nl.

Klik hier voor meer informatie, brochures en aanmeldingsformulieren.

Eerst les nemen?

Klik hier voor ons beginners lesarrangement.

Nog geen lid worden maar wel geïnteresseerd om uw Handicap Registratie en NGF lidmaatschap via ons te regelen?

Klik hier voor meer informatie en het aanmeldingsformulier Handicap Registratie.

Golfclub 't Zelle heet u graag welkom.