WIJ WENSEN ONZE LEDEN EN GASTEN EEN GEZOND, GELUKKIG, SPRANKELEND EN SPORTIEF 2020

Disclaimer Website

Vereniging Golfclub ’t Zelle, hierna "Golfclub 't Zelle", besteedt haar uiterste zorg bij het samenstellen van de informatie op haar website en hecht veel waarde aan actualiteit en betrouwbaarheid. De geplaatste informatie is algemeen van aard en niet gericht op de individuele situatie van leden (waaronder ook onze sponsoren en bedrijfsleden) en gasten/bezoekers.

De informatie op onze website wordt regelmatig bijgewerkt, maar hoeft niet noodzakelijk volledig, actueel en nauwkeurig te zijn. Golfclub ’t Zelle kan zonder voorafgaande toestemming of aankondiging informatie aanpassen of van haar website verwijderen.

Onze leden en gasten zijn verantwoordelijk voor de keuzes, die zij maken op grond van de informatie op onze website, alsmede voor het gebruik van die informatie. Golfclub ’t Zelle aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de eventuele onvolledigheid, onjuistheid en/of op een later tijdstip aangebrachte wijzigingen (waaronder prijswijzigingen) en de mogelijk daaruit voortvloeiende gevolgen, waaronder elke claim voor geleden directe en indirecte schade, hoegenaamd dan ook.

Golfclub ’t Zelle is niet aansprakelijk voor de onderbreking of vertraging van de dienstverlening via haar website. Golfclub ’t Zelle probeert dergelijke situaties zoveel mogelijk te voorkomen.

Golfclub ’t Zelle is niet aansprakelijk voor informatie van derden, waarnaar op haar website wordt verwezen of “gelinkt”.

Golfclub ’t Zelle garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails, hetzij direct, hetzij via het contactformulier op haar website, tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Copyright

De inhoud van de website van Golfclub ’t Zelle, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s is beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij Golfclub ’t Zelle of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Golfclub ’t Zelle, de inhoud van haar site over te nemen of op een andere wijze ter beschikking te stellen. Het is alleen toegestaan de informatie van onze website te bekijken, te bewaren, uit te printen en te verspreiden met als enig doel het verstrekken van informatie over Golfclub ’t Zelle. Ook is het toegestaan middels een link naar de website van Golfclub ’t Zelle te verwijzen.

Op deze disclaimer van Golfclub ’t Zelle is het Nederlands recht van toepassing.

Baan status

​​Baaninfo: 0575-467533 (keuze 4)​
Laatste update: zondag 19-01-2020 10:13
18-holes wedstrijdbaan
Open
Winterregels, afslaan vanaf rood en er word gespeeld op zomergreens

9-holes Par3 baan
Open
Driving range
Open
Pitching/chipping green
Open
Putting green 1
Gesloten
Putting green 2
Open
Buggys en handicarts
Toegestaan
Trolleys
Toegestaan
Qualifying
Nee
Horeca
Open
Dagelijks geopend vanaf 10.30 uur t/m 17.00 uur, behoudens afspraken, evenementen en bijzondere gebeurtenissen.

Golfshop
Open
De golfshop is van dinsdag t/m zondag geopend van 9.30 uur tot 14.30 uur (maandag gesloten).
Secretariaat
Open
Het secretariaat is geopend op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur.
Lees meer

Kalender

Jaarkalender
Er staan op deze dag één of meerdere evenementen gepland.

Regelquiz

LID WORDEN

Word nu lid met 20% korting op uw lidmaatschap voor 2020.

Meer weten? Bel ons op 0575-467533 (keuze 2), ma t/m vr van 10.00 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur. Of stuur een mail naar info@gczelle.nl.

Klik hier voor meer informatie, brochures en aanmeldingsformulieren.

Eerst les nemen?

Klik hier voor ons beginners lesarrangement.

Nog geen lid worden maar wel geïnteresseerd om uw Handicap Registratie en NGF lidmaatschap via ons te regelen?

Klik hier voor meer informatie en het aanmeldingsformulier Handicap Registratie.

Golfclub 't Zelle heet u graag welkom.