Logo Golfclub 't Zelle
Golfclub 't Zelle

BEGIN NU MET GOLFEN

GOLFSTART: 6 lessen voor €99,-

Golfclub 't Zelle

BEGIN NU MET GOLFEN

GOLFSTART: 6 lessen voor €99,-

Golfclub 't Zelle

BEGIN NU MET GOLFEN

GOLFSTART: 6 lessen voor €99,-

Golfclub 't Zelle

BEGIN NU MET GOLFEN

GOLFSTART: 6 lessen voor €99,-

Golfclub 't Zelle

BEGIN NU MET GOLFEN

GOLFSTART: 6 lessen voor €99,-

Golfclub 't Zelle

BEGIN NU MET GOLFEN

GOLFSTART: 6 lessen voor €99,-

Golfclub 't Zelle

BEGIN NU MET GOLFEN

GOLFSTART: 6 lessen voor €99,-

Disclaimer Website

ALGEMEEN

Vereniging Golfclub ’t Zelle, hierna "Golfclub 't Zelle", besteedt haar uiterste zorg bij het samenstellen van de informatie op haar website en hecht veel waarde aan actualiteit en betrouwbaarheid. De geplaatste informatie is algemeen van aard en niet gericht op de individuele situatie van leden (waaronder ook onze sponsoren en bedrijfsleden) en gasten/bezoekers.

De informatie op onze website wordt regelmatig bijgewerkt, maar hoeft niet noodzakelijk volledig, actueel en nauwkeurig te zijn. Golfclub ’t Zelle kan zonder voorafgaande toestemming of aankondiging informatie aanpassen of van haar website verwijderen.

Onze leden en gasten zijn verantwoordelijk voor de keuzes, die zij maken op grond van de informatie op onze website, alsmede voor het gebruik van die informatie. Golfclub ’t Zelle aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de eventuele onvolledigheid, onjuistheid en/of op een later tijdstip aangebrachte wijzigingen (waaronder prijswijzigingen) en de mogelijk daaruit voortvloeiende gevolgen, waaronder elke claim voor geleden directe en indirecte schade, hoegenaamd dan ook.

Golfclub ’t Zelle is niet aansprakelijk voor de onderbreking of vertraging van de dienstverlening via haar website. Golfclub ’t Zelle probeert dergelijke situaties zoveel mogelijk te voorkomen.

Golfclub ’t Zelle is niet aansprakelijk voor informatie van derden, waarnaar op haar website wordt verwezen of “gelinkt”.

Golfclub ’t Zelle garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails, hetzij direct, hetzij via het contactformulier op haar website, tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

COPYRIGHT

De inhoud van de website van Golfclub ’t Zelle, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s is beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij Golfclub ’t Zelle of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Golfclub ’t Zelle, de inhoud van haar site over te nemen of op een andere wijze ter beschikking te stellen. Het is alleen toegestaan de informatie van onze website te bekijken, te bewaren, uit te printen en te verspreiden met als enig doel het verstrekken van informatie over Golfclub ’t Zelle. Ook is het toegestaan middels een link naar de website van Golfclub ’t Zelle te verwijzen.

Op deze disclaimer van Golfclub ’t Zelle is het Nederlands recht van toepassing.

© 2023 Golfclub 't Zelle