Logo Golfclub 't Zelle
Golfclub 't Zelle

BEGIN NU MET GOLFLESSEN

GOLFSTART: € 99,00 voor 6 lessen

Golfclub 't Zelle

WORDT NU LID

Speel in 2020 gratis en betaal pas vanaf 2021

Golfclub 't Zelle

WORDT NU LID

Speel in 2020 gratis en betaal pas vanaf 2021

Corona-maatregelen 't Zelle

De afgelopen dagen hebben wij een aantal besluiten moeten nemen in het kader van de landelijke ontwikkelingen inzake het Coronavirus.

Bij onze besluitvorming hebben we met name gekeken naar de eventuele gezondheidsrisico’s voor onze leden, gasten en medewerkers, waarbij we rekening hebben gehouden met de continuïteit van onze totale bedrijfsvoering en speelmogelijkheden.
 
Wij hebben besloten het golfcomplex open te houden, tenzij de ontwikkelingen ons anders doen besluiten.

Het kan echter zijn, dat zowel de Golfshop, de Horeca als het secretariaat gebruik gaan maken van afwijkende openingstijden en hun dienstverlening aanpassen aan de omstandigheden. Controleer daarom altijd de baanstatus (details) voordat u naar de golfbaan vertrekt.

Samengevat, zijn de volgende maatregelen door het bestuur genomen:

1. We volgen vanzelfsprekend de adviezen van de Nederlandse overheid op en verwachten van onze bezoekers (leden en gasten), dat zij op de hoogte zijn van de actuele status van deze adviezen.

2. Wij verwachten van onze leden en bezoekers, dat zij een bezoek aan de golfclub uitstellen, wanneer zij in gebieden zijn geweest, die door de Nederlandse overheid als risicogebied zijn gekwalificeerd of in aanraking zijn gekomen met mensen die in deze gebieden zijn geweest.

3. Tevens verwachten wij van onze leden en bezoekers, dat zij een bezoek aan de golfclub uitstellen, wanneer zij verkoudheidsklachten vertonen in combinatie met koorts.

4. Bovenstaande is eveneens van toepassing voor medewerkers van de golfclub en onze Kernpartners (horeca, shop en greenkeepers).

5. Wedstrijden, vergaderingen, trainingen en overige bijeenkomsten die in groepsverband zijn georganiseerd en waar meer dan 20 mensen aan deelnemen, vervallen of worden verplaatst naar een latere datum.

Wij nemen deze voorzorgsmaatregelen om onze leden, gasten en medewerkers niet onnodig aan risico’s bloot te stellen.

Wij kunnen ons voorstellen dat u naar aanleiding van dit bericht nog vragen heeft. Neem in dat geval contact op met één van de bestuursleden.

Namens het bestuur van golfclub ’t Zelle,

Paul Baumann
Voorzitter

© 2020 Golfclub 't Zelle