Logo Golfclub 't Zelle
Golfclub 't Zelle

BEGIN NU MET GOLFLESSEN

GOLFSTART: € 99,00 voor 6 lessen

Golfclub 't Zelle

WORDT NU LID

Speel in 2020 gratis en betaal pas vanaf 2021

Golfclub 't Zelle

WORDT NU LID

Speel in 2020 gratis en betaal pas vanaf 2021

Bunker-werkzaamheden

Hierbij treft u een toelichting aan over de bunker-werkzaamheden op onze golfbaan.

Over een langere periode is een flink aantal bunkers in kwaliteit achteruit gegaan. De vorm is gewijzigd, bunkerranden zijn hoger geworden en rafelig, onderhoudstechnisch zijn een aantal bunkers niet efficiënt en golfspel-technisch kunnen we bij de nodige bunkers een vraagteken zetten.

Mede op basis van de verzamelde input van onze leden, het baanbeheerplan en op basis van het advies van externe adviseurs is een bunkerplan ontwikkeld, dat halverwege 2019 is afgestemd met de beide besturen, het Landgoed, Agrec en onze golfprofessionals.

In ieder geval is duidelijk geworden, dat een flink aantal bunkers gedicht of verkleind kan worden vanuit spel-technisch oogpunt bekeken (zichtlijnen, wel/niet veelvuldig in het spel, doorstroomsnelheid, etc.).

Omdat aan het plan ook een flinke kostenpost hangt, is besloten tot het aanwijzen van een select aantal bunkers, die in de winter van 2019-2020 worden aangepakt om een beter inzicht te krijgen in de daadwerkelijke kosten en vanzelfsprekend ook de besparingen qua onderhoud.

Dit besluit voor een proefmodel is gepresenteerd aan de Algemene Vergadering op 21 november 2019. Het complete bunkerplan is in gecomprimeerde vorm tevens gepubliceerd bij de stukken voor deze AV om de leden een totaalbeeld te schetsen (zie PDF).

De huidige werkzaamheden zijn een gevolg van de genomen besluiten. Een aantal bunkers wordt deze winter gedicht of verkleind. Op de Par3 baan en op de holes 8, 9, 10, 11 en 15 op de wedstrijdbaan wordt u geconfronteerd met de uitvoering van het werk.

Op hole 4, aan het begin, is grond afgegraven voor het vullen van de aangewezen bunkers.

© 2020 Golfclub 't Zelle