Logo Golfclub 't Zelle
Golfclub 't Zelle

Natuurlijk Zelle

Oog en hart voor onze biodiversiteit

Bezetting nestkastjes in 2021

Van de meer dan 200 nestkastjes op onze golfbaan, was in 2021 bijna 70% bezet, voornamelijk door mezen en spreeuwen.

Dit blijkt uit de inventarisatie van de commissie Natuurlijk Zelle in de maand februari dit jaar, uitgevoerd door Wim Tammel, Jos Roording en Johan te Selle.

Tijdens de inventarisatie zijn alle nestkastjes schoongemaakt, waar nodig gerepareerd en van nieuwe invliegopeningen voorzien waar deze door de spechten vergroot waren. Ook zijn de nestkastjes op de impopulaire locaties verplaatst naar "betere oorden".

De commissie zou graag het aantal nestkastjes verder uitbreiden en zoekt sponsoren, hetzij financieel, hetzij door het aanleveren van een kant-en-klaar nestkastje. Meer weten? Neem dan contact op met Wim Tammel: w.tammel@outlook.com.

© 2022 Golfclub 't Zelle