GOLFBAAN 'T ZELLE, PAREL IN DE ACHTERHOEK.....WORD NU LID MET 10% KORTING OP UW LIDMAATSCHAP 2019.....BEL 0575-467533 (KEUZE 2)

Nieuws en Actuele waarnemingen

De rietorchis bloeit weer op hole 11 (langs het pad dat achter de vijver loopt, ter hoogte van de schuilhut).

Het is een Europese orchidee (kleine bloem), die vooral voorkomt in vochtige biotopen.

Voor wie meer wil weten: de orchidee is van het geslacht Dactylorhiza (handekenskruiden).

Gespot of gehoord

31 mei: de laatste tijd worden met regelmaat ooievaars gespot, met name in het weiland bij hole 13.

In groepsverband (soms tot 15 ooievaars) lopen ze in slagorde te stampen op de grond om regenwormen en insecten "op te trommelen". Een prachtig gezicht.

Van de vogels naar...

Schildpadden

In de sloot bij hole 5 zie je in het voorjaar dotterbloemen. Maar nu werd een schildpad gespot, zittend in ’t zonnetje. Waarschijnlijk gaat het om een gedumpt roodwangschildpadje. Die gaan in winterslaap, mensen denken dat de schildpad dood is, of hebben er gewoon genoeg van en dumpen zo’n beest. Die past zich aan aan de ruimte die hij krijgt. Overigens kun je aan de overzijde van de vijver bij hole 10 ook regelmatig meerdere schildpadden zien. Het blijft een vreemd gezicht, zo’n exoot.

Grijze zandbij

Hier en daar vindt u grijze hoopjes zand. Op de greens, in de steile slootkanten en in de hei. Dat verraadt de aanwezigheid van de grijze zandbij. De vliegtijd is bijna voorbij. Ze zijn volledig afhankelijk van het stuifmeel van wilgen.

Havikskruid

Heeft u het prachtige havikskruid al gezien? Bijvoorbeeld op hole 18 bij de gele tee.

Woensdag 16 mei de totale lijst aan 58 gespotte vogels doorgestuurd aan "Committed to birds".

Welke soorten hebben we de afgelopen weken nog meer gezien en/of gehoord?

In volgorde van het alfabet: blauwe reiger, boerenzwaluw, boomklever (links), boomkruiper (middenonder), boompieper, glanskop (rechtsonder), goudhaan, groenling, grote lijster, ijsvogel, kerkuil, matkop (linksonder), merel, putter, sijs, sperwer, en waterhoen.
Bird Watching Day 12 mei.

Tijdens de landelijke vogelteldag op golfbanen hebben we aan ons lijstje toe kunnen voegen de Bosuil, de Houtsnip en de Fitis. Inmiddels gaat het complete overzicht al richting de 60 verschillende waarnemingen.

Zondag 29 april is er weer geteld.

Daarbij is voor ’t eerst de Koekoek gehoord.

Ook hoorden we meerdere Wielewalen (met name bij hole 2).

Verder viel een  Braamsluiper op bij hole 3 rechts bij de wal langs de golfbaan (zie foto). Een ideale plek om te nestelen.


Actuele waarnemingen, 9 april 2018

Gespot op de golfbaan met een WAUW-gevoel:
DE RODE WOUW.

Een zeer zeldzame roofvogel, waarvan in Nederland in 2016 nog maar 10 broedparen "voorkwamen". Langzaamaan neemt de populatie weer wat toe.

De rode wouw is een roofvogel uit de familie van de havikachtigen.

Nog niet gemeld, maar wel volop aanwezig en regelmatig een prooi van de roofvogels: de Houtduif, Holenduif en Turkse Tortel. De achterblijvende veren zijn we al op meerdere plaatsen in de baan tegengekomen.

Ook is de exotisch mooie Geelgors al waargenomen. Op de Shortgolf/Par3 baan is hij de hele dag te horen links van hole 3 en hole 5.

Vogels

De Vereniging heeft besloten tot het plaatsen van een vogelinformatiebord, waarop foto's geplaatst zullen worden van de op de golfbaan voorkomende vogels (indien mogelijk met Q-codes voor verdere informatie en beeldmateriaal).

Overleg met het Landgoed heeft geresulteerd in de eerste stappen om te onderzoeken hoe we de golfbaan nog vogelvriendelijker kunnen maken. Daarvoor is het nodig om een aantal inventarisatierondes plaats te laten vinden. Één keer per twee weken worden de komende tijd vanaf een half uur vóór zonsopkomst, de vogels geteld (vooral op basis van hun zang). De liefhebber kan meelopen. Meld u zich aan bij Hans Weijkamp (06-13091754, jjweijkamp@kpnmail.nl).

Ook zijn er plannen om een nestkast voor een Torenvalk te plaatsen, een vogel die voorkomt op de zogenaamde "rode lijst" (beschermde vogels). Er wordt onderzocht wat een geschikte lokatie kan zijn (https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/torenvalk).

De IJsvogel signaleren we ook regelmatig op de golfbaan. Het ontbreekt echter aan een nestgelegenheid. Ook dit willen we verder onderzoeken op mogelijkheden.

Bosonderhoud hole 7

Voor velen was het effect van de snoeiwerkzaamheden bij hole 7 even schrikken. De gerooide fijnspar was ooit geplant als productiebos voor de papierindustrie. Omdat dit nu niet meer daarvoor gebruikt werd, is de oorspronkelijke functie van dit perceel verloren gegaan.

De natuurwaarde van fijnspar is bijzonder laag. Bovendien nam het veel licht en lucht weg van de fairway en de green van hole 7. U hebt vast gemerkt hoe nat en bevroren (glad) het kon zijn.

Alhoewel de green een zekere omsloten intimiteit kende, was het onmogelijk om zonder gebruik van pesticiden(!) een goede fairway en green te houden en dat gebruik zal in de zeer nabije toekomst niet meer mogelijk zijn.

Gefaseerd snoeien was geen optie. Schurende takken geven alle kans aan de dennenscheerder (zwarte kever, die het naaldhout aantast) en dat willen we ook niet. Radicaal snoeien was de enige optie.

Er zal nu eerst bekeken worden hoe het gebied zich gaat ontwikkelen. Snoeien doet groeien. Heeft u al gezien hoeveel vlinders er langs de rand van hole 8 vliegen, waar alle Amerikaanse eiken zijn gesnoeid? Dus ook op hole 7 is een, voor de golfbaan en de natuur, goede stap gezet.

Actuele waarnemingen, 1 april 2018

Vogels

Op dit moment zijn vooral de Roodborst, Winterkoning, Koolmees, Pimpelmees, Vink en Goudvink te horen, maar ook zijn de eerste Tjiftjaf en Zwartkop gehoord.

De Spreeuw en de Witte Kwikstaart ziijn weer terug, de Huismus, Heggenmus en Staartmees zijn ook al gesignaleerd, vaak met nestmateriaal in de snavel. Vorig jaar hebben de Staartmees, de Winterkoning en de Roodborst gebroed in de hedera-wanden naast het terras.

De Grote Bonte Specht, de Groene Specht en de Zwarte Specht roffelen er flink op los. De kraaiachtigen Kauw, Gaai (voorheen Vlaamse Gaai) Zwarte Kraai en Roek zijn vaste bewoners op de golfbaan.

Begin maart zijn duizenden Kraanvogels overgevlogen. De meeste Grauwe Ganzen zijn inmiddels weer vertrokken. Bij hole 13 heeft zich een een paar Knobbelzwanen "gevestigd", wat nog een uitdaging gaat worden wanneer ze een nest willen/gaan bouwen. Wilde Eenden en Meerkoeten zien we het hele jaar door op de baan.

In de weilanden rond de golfbaan zijn de Wulp en de Scholekster te horen en laat de Kievit zijn befaamde duikvluchten zien.

Als laatste: bij de parkeerplaats heeft een Ekster een nest gebouwd. Kenmerkend is dat het een groot nest is met een dak. Dat doet de kraai bijvoorbeeld niet.

Voor de kenners tonen we de foto's van de Zwartkop, de Staartmees en de Witte Kwikstaart. Wie is wie?

Zoogdieren en amfibieën

We hebben al eerder melding gemaakt van een Bunzing op hole 12 (waterkant). Mogelijk heeft hij meer holen gegraven, want hij is ook gespot op hole 13 en in de hoop geel zand op hole 6 is een nieuwe ingang gezien. Het is echter nog te vroeg voor jongen.

De Padden zijn zoals elk jaar erg actief. Je hoeft er niet naar op zoek, soms pad op pad op 't pad.

Baan status

​​Baaninfo: 0575-467533 (keuze 4)​
Laatste update: zaterdag 15-12-2018 08:15
18-holes wedstrijdbaan
Open
Winterregels. Markers staan voorop rood.
Vlaggen staan op wintergreens. Alleen met draagtas.
9-holes Par3 baan
Gesloten
Wegens strenge vorst gesloten. Vandaag geen herkeuring.
Driving range
Open
Pitching/chipping green
Gesloten
Zie info par 3.
Putting green 1
Gesloten
Zie info par 3.
Putting green 2
Gesloten
Buggys en handicarts
Niet toegestaan
Draagtas verplicht.
Trolleys
Niet toegestaan
Draagtas verplicht.
Qualifying
Nee
Horeca
Open
Gedurende de winterperiode is de horeca open vanaf 10.00 uur, behoudens sluiting van het golfcomplex vanwege weersomstandigheden.

Op dagen waarop wedstrijden of evenementen zijn gepland kan worden afgeweken van bovenstaande openingstijden (als voorbeeld noemen we de Herendag).
Golfshop
Open
Van 1 november 2018 t/m 28 februari 2019 is de golfshop minimaal geopend van dinsdag t/m zondag van 9.30 uur t/m 14.30 uur.  Bij bijzondere weersomstandigheden kan hiervan afgeweken worden. Bent u van plan buiten openingstijd te komen, bel 0575-467533 (keuze 1) voor een afspraak.
Secretariaat
Open
Geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Lees meer

Kalender

Jaarkalender
Er staan op deze dag één of meerdere evenementen gepland.

Regelquiz

Lid worden? Les nemen?

WORD NU LID EN BETAAL PAS VANAF 2019!

Meer weten? Wij staan u graag te woord: 0575-467533 (keuze 2), ma t/m vr van 09.00 uur - 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@gczelle.nl.

Klik hier voor ons beginners lesarrangement.

Klik hier voor meer informatie, brochures en aanmeldingsformulieren.

Nog geen lid worden maar wel geïnteresseerd om uw Handicap Registratie en NGF lidmaatschap via ons te regelen?

Klik hier voor meer informatie en het aanmeldingsformulier Handicap Registratie.

Golfclub 't Zelle heet u graag welkom.